Prezentare generală

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate Timiş are ca scop funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Timiş.

Anunţuri

Distribuirea cardului national de sanatate

In urma acordului- cadru incheiat de CNAS cu CN Posta Romana si a contractelor subsecvente incheiate cu casele de asigurari de sanatate in data de 18 septembrie va demara distribuirea cardului national de asigurari sociale de sanatate la nivel national.

citește tot articolul »

Adresa CNAS P6806/21.08.2014-spitalizare de zi

Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare: a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditii stabilite in norme; b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu

citește tot articolul »

In atentia furnizorilor de servicii medicale

In atentia furnizorilor de servicii medicale

citește tot articolul »

Informare furnizori de servicii medicale si farmaceutice

Blocare urgenta a utilizarii medicamentelor MABTHERA si AVASTIN

citește tot articolul »

Raportare furnizori online

In atentia furnizorilor de medicina dentara, paraclinic, recuperare si farmacii

citește tot articolul »

Raportari zilnice - portal CNAS-CAS

In atentia furnizorilor de medicina dentara, paraclinic, recuperare si farmacii

citește tot articolul »

Cesionare drepturi creante

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

citește tot articolul »
Vezi toate anunţurile

Medicamente Vezi toate medicamentele

Contractare - Documente necesare Vezi toate documentele