Prezentare generală

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate Timiş are ca scop funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Timiş.

Anunţuri

Rezultat concurs

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante in cadrul CJAS Timis

citește tot articolul »

Rezultat concurs

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante in cadrul CJAS Timis

citește tot articolul »

Lista produselor biologice ( DCI-uri) cuprinse in HG nr. 720 din 2008

Anunt medici prescriptori si furnizori de medicamente aflati in relatii contractuale cu CJAS TIMIS

citește tot articolul »

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere -functii publice temporar vacante

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Timis

citește tot articolul »

Conexiune SIUI/SIPE

Lipsa conexiune SIUI/SIPE azi la ora 15.00 (pentru o perioada de 10 minute)

citește tot articolul »

Anunt concurs

Casa de Asigurari de Sanatate Timis, cu sediul in Timisoara, str. Corbului nr.4, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie temporar vacante in data de 25.03.2014, proba scrisa.

citește tot articolul »

Nomenclator medici

Acest nomenclator contine listele de medici, aflati in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Timis ce poate fi utilizat pentru SIUI-FARM, SIUI-CLINIC, SIUI-PARA, SIUI-SPITAL, SIUI-RECA, SIUI-RECS.

citește tot articolul »

Informare furnizori de servicii medicale si farmaceutice

Informarea furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice cu privire la generarea din programul informatic SIUI a deciziilor de aprobare a medicamentelor de catre comisiile locale de specialitate

citește tot articolul »

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

ANUNT

citește tot articolul »

In atentia spitalelor publice si private si a altor furnizori de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate

In atentia spitalelor publice si private si a altor furnizori de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate si prin care se deruleaza Programul National de Oncologie.

citește tot articolul »

In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice

Anunt furnizori de servicii farmaceutice

citește tot articolul »

In atentia farmaciilor cu circuit inchis, unitatilor sanitare cu paturi si centrelor de dializa

Atentionare farmacii circuit inchis, unitati sanitare cu paturi si centre de dializa

citește tot articolul »

In atentia furnizorilor de asistenta primara

In atentia furnizorilor de asitenta primara

citește tot articolul »

Anunt in vederea informarii spitalelor publice si private si a altor furnizori de servicii medicale oncologice

Descarcare document

citește tot articolul »

Actualizare anexa recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale

In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale

citește tot articolul »

Lista de medicamente din 01 10 2013

In atasament gasiti lista cu medicamente la data 01 10 2013

citește tot articolul »

Rezultat final concurs

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul CJAS Timis

citește tot articolul »

Rezultat contestatii concurs

Rezultatul contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul CJAS Timis

citește tot articolul »

Anunț cu furnizorii de servicii medicale și farmaceutice, aflați în relații contractuale cu CJAS Timiș a căror evaluare expiră în cursul anului 2013

Având în vedere Ordinul MS/CNAS nr. 1211/325/2006, cu modificarile și completările ulterioare, vă comunicăm că perioada de soluționare a cererilor de evaluare este de 30 de zile și prin urmare este necesar ca cererile în vederea evaluarii să fie depuse în timp util.

citește tot articolul »

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere 20-22 mai 2013

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 20-22 mai 2013 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Timiș.

citește tot articolul »

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs

Rezultutul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul Cusei de Asigurări de Sănătate Timiș.

citește tot articolul »

Comunicate de presă

Obligativitatea recunoasterii Cardului European de Asigurari de Sanatate de catre furnizorii de servicii medicale

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis semnaleaza obligativitatea furnizorilor de servicii medicale cu care se afla in relatie contractuala in ceea ce priveste acordarea de servicii medicale cetatenilor straini, din tarile cu care Romania are incheiate acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

citește tot articolul »

Modalitatea de solicitare şi eliberare a adeverinţei de asigurat

Pentru a veni în sprijinul asiguraţilor, a fluidiza activitatea de la ghişee şi a scurta timpul de aşteptare, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş aduce lămuriri cu privire la modalitatea de solicitare şi eliberare a adeverinţei de asigurat.

citește tot articolul »
Vezi toate anunţurile

Medicamente Vezi toate medicamentele